Page 180 - Biblioteca dell'Accademia delle Scienze di Tirana

Basic HTML Version

1. Albania storia.
CDD 949.65 Storia d'Albania
AL 891MAL
Qafezezi, Luan
Malet e Skënderbeut / Luan Qafezezi. - Tiranë : Frashëri Naim, 1980. - 124 p. ; 18 cm.
CDD 891.991 3 Letteratura narrativa albanese
AL 891QAF
Qafezezi, Luan
Tre heronjtë : poema / Luan Qafëzezi. - Tiranë : Frashëri Naim, 1981. - 64 p. ; 16 cm.
CDD 891.991 1 Letteratura albanese poesia
AL 891QAF
Qafezezi, Luan
Tri ditët e kiametit / Luan Qafëzezi. - Tiranë : Frashëri Naim, 1980. - 95 p. ; 18 cm.
CDD 891.991 3 Letteratura narrativa albanese
AL 891QAF
Qafezezi, Petraq
Rruga e fluturimeve / Petraq Qafëzezi. - Tiranë : Frashëri Naim, 1981. - 224 p. ; 18 cm.
CDD 891.991 3 Letteratura narrativa albanese
AL 920KEM
Qemal, Ismail Bey Vlora
Memorie / [Di] Ismail Kemal Bey Vlora ; a cura di Nermin Falaschi. - Roma : Noi Pubblicisti, 1978. - 465 p. ; 21
cm.
CDD 920 Biografia generale, Genealogia, Insegne
AL 891
Qerama, Thanas
Roboti i pabindur : tregime fantastiko - shkencore / Thanas Qerama. - Tiranë : Frashëri Naim, 1981. - 140 p. ; 16
cm.
CDD 891.991 3 Letteratura narrativa albanese
AL 891
Qerama, Thanas
Tamburixhinjtë e "Paqes" : (pamflete dhe fejtone) / Thanas Qerama. - Tiranë : 8 Nëntori, 1980. - 116 p. ; 18 cm.
CDD 891.991 3 Letteratura narrativa albanese
AL 891QAF
Qerama, Thanas
Një javë në vitin 2044 / Thanas Qerama. - Tiranë : Frashëri Naim, 82. - 148 p. ; 18 cm.
CDD 891.991 3 Letteratura narrativa albanese
AL 891QER
Qerama, Thanas
Për ditët e lirisë : Novelë / Thanas Qerama. - Tiranë : Frashëri Naim, 1981. - 76 p. ; 16 cm. - (Biblioteka e
pionierit).