HOME | Aktivitet didaktik | Aktivitet shkencore dhe kulturore | Botime | Disertacione | Arkivi | INFO italiano

Botime

Arkivi leksikor arbëresh

1. Leksiku vizual i arbërishtes së Mulizit

2. Fitonimia arbëreshe I - Areali i Pulinit llukan

3. Leksiku i të folmevet arbëreshe të Provinçës së Katanxarit (*)

4. Leksiku i të folmevet arbëreshe të Provinçës së Kutronit (*)

5. Leksiku i të folmevet arbëreshe të Pulinit Llukan - Llaka e Sarmentit

6. Zoonimia arbërisht - Bashkësia e Shën Kostandinit

 

Edizioni realizzate nell'ambito di tesi di laurea:

  • Fitonimia arbëreshe - Comunità di San Giacomo di Cerzeto
  • Lessico della parlata di Cavallerizzo di Cerzeto (*)
  • Lessico della parlata di Vena di Maida (*)
  • Lessico della parlata di San Basile (*)

(*) raccolto sulla base del questionario ALE (Atlas Linguarun Europae)