HOME | Aktivitet didaktik | Aktivitet shkencore dhe kulturore | Botime | Disertacione | Didaktika e gjuhës | Arkivi | INFO italiano

Botime

LIBRAT E BOTUAR:

BOTIME DIXHITALE:

 


Publikimet dixhitale të mëposhtme janë në dispozicion pa pagesë dhe mund të shkarkohen online, sipas kërkesës së të interesuarve, me email në unical.albanologia@gmail.com :

  • ZJARRI Rivista di cultura italo-albanese fondata e diretta da papas Giuseppe Faraco (1937-1998)
  • L'ALBANESE D'ITALIA Giornale fondato e diretto da G. De Rada (Napoli, 1848)