HOME | Aktivitet didaktik | Aktivitet shkencore dhe kulturore | Botime | Disertacione | Arkivi | INFO italiano

takime - seminare - lajme - ngjarje

Rende, 4/6/2009 - Prezantimi i librit Nordalbanien-L'Albania del Nord dhe projektimi i filmit Bocca, occhi, orecchie