HOME | Aktivitet didaktik | Aktivitet shkencore dhe kulturore | Botime | Disertacione | Arkivi | INFO italiano

takime - seminare - lajme - ngjarje

Mbuzat, 10/9/2005 – Paraqitja e botimit kritik të veprës Gjella e Shën Mëris s’Virgjër e Jul Varibobës

Të shtunën, më 10 shtator, në orën 17:30, në Qendrën kulturore polifuncionale arbëreshe të Mbuzatit do të prezentohet botimi kritik i veprës “La vita della Beata Vergine Maria - Gjella e Shën Mëris s’Virgjër”, vepra e parë e letërsisë arbëreshe në Kalabri. Vëllimi u përgatit nga Vinçenx Belmonte, docent i Letërsisë shqipe në Universitetin e Mesinës dhe të Barit dhe aktualisht bashkëpunues shkencor pranë Katedrës së Albanologjisë të universitetit kalabrez. Ky botim bën pjesë në serinë “Klasikët e Letërsisë Arbëreshe”, e drejtuar nga Francesco Altimari dhe e botuar pranë Shtëpisë botuese Rubbettino. Kjo seri, së bashku me atë “Albanica” e inauguruar kohët e fundit me tre vëllime të letërsisë gojore arbëreshe, shpreh interesin e veçantë e shtëpisë botuese të Soneria Mannelli-t për vlerësimin e traditës letrare dhe kulturore arbëreshe.
Përveç autorit dhe drejtorit të serisë, do të marrin pjesë në këtë iniciativë: kryetari i Bashkisë së Mbuzatit, Mario Giorgio Scura, famullitari i Mbuzatit, papas-i Vittorio Scirchio, Asesori i Kulturës, Giorgio Esposito, Peshkopi i Ungrës, Ercole Lupinacci, Asesorja provinçale e Pakicavet Linguistike, Donatella Laudadio, drejtori botues i Rubbettino-s, Giacinto Marra. Do të vazhdojnë kumtesat e Matteo Mandalà-it (Universiteti i Palermo-s), Giovanni Belluscio (Universiteti i Kalabrisë), Gjovalin Shkurtaj (Universiteti i Tiranës), Rexhep Ismajli (Universiteti i Prishtinës), Francesco Iusi (Universiteti i Kalabrisë). Francesco Iusi përgatiti botimin dixhital të veprës, i bashkangjitur librit, me fjalësin dhe veprën origjinale (1762), e cila nuk gjendet më në qarkullim.