HOME | Aktivitet didaktik | Aktivitet shkencore dhe kulturore | Botime | Disertacione | Arkivi | INFO italiano

Botime

Collana Albanologia - UNICAL Dipartimento di Linguistica Sezione di Albanologia

  1. D. Vetmo - Vepra letrare
  2. M. L. Pignoli, G. Tartaglione - Fjalor arbëresh i Mulizit (të folmet e Porkanunit dhe të Rurit)
  3. P. Scutari - Ëmrat e bimëvet në bashkësinë arbëreshe të Pulinit Llukan
  4. K. Topalli - Ricerche sulla storia dell'accento in albanese
  5. G. Del Gaudio - Vepra dramatike
  6. Leonardo M. Savoia - Studi sulle varietà arbëreshe
  7. Homazh pë Jeronim De Radën - Aktet e Seminarit të pestë Ndërkombëtar për Studimet Arbëreshe
  8. Antologji e letërsisë së Arbëreshëvet të Kalabrisë
  9. G. Baffa - Fjalor arbëresh i Shën Sofisë
  10. A. N. Berisha - Rreth veprës letrare të Dushko Vetmos. Studim
  11. M. Mandalà - Mundus vult decipi
  12. Gli Arbëreshë e la "Rilindja". Il contributo al Risorgimento degli intellettuali di San Costantino Albanese
   (a cura di P. Scutari)
  13. P. Scutari - Fjalor arbëresh i Shën Kostandinit
  14. G. Vanhese - Le Méridien balkanique
  15. N. Bavasso, G. Belluscio - V. Stratigò. Vepra, Poezia e Proza
  16. C. Korolevskij - L'Eparchia di Lungro nel 1921. Relazione e note di viaggio